سولاریوم X6

X6 غرفه برنزه عمودی فشار بالا واحد قدرتمند ترین و پیشرفته ترین تا کنون ساخته شده است. این غرفه برای اولین بار از برنزه شدن در جهان است که با استفاده از پیکربندی شش گوشه خاصی از شش ستون، و تنها کسی است که می تواند قهوهای مایل به زرد همگن در سراسر بدن بر روی شانه و یا در مرکز پشت را ارائه می دهند، بدون مناطق سایه است.

  • تنها غرفه برنزه شدن در جهان است که یک حرکت برق از درب 
  • ثبت اختراع منحصر به فرد سیستم بدون وحشت "PushPanic ®". ستون ها می توانند هر زمان و بدون برق به سادگی 
  • فشار دادن به سمت خارج در ستون باز کرد. 
  • پیکربندی گسترش ایده آل برای کسانی که از مرض ترس از فضای تنگ ومحصور رنج می برند.

از زبان مشتریان ما بخوانید