سولاریوم Vyper180

Vyper 180 درجه بستر مناسب برای کسی که می خواهد به برنزه در کامل آرامش است. استفاده از این بستر نرم با ماساژ shiatzu در پایین، در حالی که آن را به شما این محصول را با 18 لامپ فشار بالا در بالای صفحه.
Vyper 180 دارای تایمر صوتی به توصیه هنگامی که زمان برای تغییر سمت می باشد. بنابراین شما خواهد شد در حالی که Breezer شما را با اسانس عطر و طعم تازه کردن ...
Vyper 180 تخت برنزه مناسب برای آبگرم و سلامتی مرکز است. تخت های برنزه شدن ادغام TanTest، یک سیستم است که مجموعه زمان مناسب و قدرت لامپ، آزمایش فردی است که در دستگاه استفاده کنید.
در نهایت شما می توانید Vyper 180 با وضعیت هوا برای حداکثر استراحت در یک محیط گرم داشته باشد.

از زبان مشتریان ما بخوانید