سولاریوم Vyper360

Vyper در نتیجه از سه سال تحصیل از فن آوری هوشمند است. این است که به دنیا به عنوان بهترین بستر دباغی فشار بالا در جهان است.
با تشکر از شش ستون خود (سه در بالا، سه در پایین) و 36 لامپ dichroic، می دهد یکنواخت و طلا برنزه با شدت یکسان در سراسر بدن است. این سیستم ویژه فیلتر UviSol 95 را انتخاب کنید فقط "خوب" UV جلوگیری از photoaging.
Vyper همچنین راحتی سطح بالا: آن را تا به تخت اکریلیک ارگونومیک، وضعیت هوا و یک سیستم breezer که اسپری قطره آب توسط 160 نانومتر قطر که بدون خیس مشتری تازه. ممکن است که به استفاده از آب معطر به عطر درمانی.
با "قهوهای مایل به زرد آزمون" Vyper شما عکس نوع به رسمیت می شناسد و به طور خودکار وارد نمایید زمان و قدرت تنظیم برای بدست آوردن بهترین نتیجه قهوهای مایل به زرد، بدون خطرات.

از زبان مشتریان ما بخوانید