ترانس لامپ سولاریوم

60Hz قدرت کامل یا 60HZ اقتصاد تجهیزات تولید کنندگان در سراسر سهام جهان شهرت خود را در فن آوری CosmoPower. سیستم ما بالاست، شروع و ignitors ارائه خروجی UV حداکثر و بهترین عملکرد مطلق است. با توجه به چراغ های مساوی از هر نوع، سیستم CosmoPower Cosmedico در یک سیستم عمومی و نور معمولی در هر زمان بهتر.

از زبان مشتریان ما بخوانید