تعریف برنزگی پوست در یک نگاه

برنزگي عبارت است از واكنش طبيعي پوست نسبت به اشعه ماوراء بنفش ساطع شده ازخورشيد يا لامپ هاي سولاريوم وتوليد عنصر ملانين درسلول هاي پوست كه درنهايت منجر به تيره شدن رنگ سطح پوست مي شود .يكي از راههاي مصنوعي برنزه شدن استفاده از دستگاه هاي سولاريوم است كه دراين دستگاه ها فرد ،درمواجهه با طيف هاي مختلف اشعه ماوراء بنفش قرار مي گيرد تاپوشش تيره يا به اصطلاح برنزه شود.
باتابش اشعه ماوراءبنفش برسطح پوست ازطريق سولاريوم درفرآيند توليد ويتامين D هورمون آندروفين و مورفين هاي دروني بدن افزايش پيداكرده ونوعي تسكين وسرخوشي به فرد دست مي دهد كه دليلي براي ادامه دادن آن مي شود.بدليل اينكه پوست بدن نشانگر ظاهر مابه دنياي امروزي است .بنابراين بايد نرم ، سالم وخوش رنگ باشد برنزه شدن به تنهايي ايده زيبايي كامل محسوب نمي شود، بلكه مكمل زيبايي افراد است .
درابتداي قرن بيستم پوست سفيد نشانگر شخصيت افراد بود وبدين معنا بود كه اين اشخاص نيازي به كاردر هواي آزاد نداشتند وخانم ها نيز به كمك كلاه و روسري هاي عريض از خود محافظت مي كردند تا اينكه اين ايده زيبايي دردهه ي30 شروع به تغيير كردودردهه هاي 60 و70 به اوج خودرسيد آفتاب دوستان به هركاري دست مي زنند تا به يك بدن برنزه شده دست يابند . ايده ي ما براي تفهيم برنزه شدن ، زيبايي همراه با مدروز مي باشد . يك چهره جوان وبانشاط دراين روزها بايد صورتي بارنگ برنزه ملايم باشد.
برنزه شدن پوست بدن به معناي وجود لايه اي است كه لايه هاي زيرين رااز تاثير اشعه آفتاب محافظت مي كند . امروزه اين عمل توسط دستگاه هاي خاص ودرانواع مختلف ايستاده يا خوابيده انجام مي پذيرد كه داراي طيف نورماوراءبنفش ( اولتراويولت ) ومتشكل ازدو بخش UVA وUVB است. اين طيف ها ، علاوه برعمل برنزاژ ، تاثير خاص برتسكين يافتن دردهاي عضلاني ومشكلات رماتيسمي ومتابوليسم دارند . اما بيشترين تاثير نوربرروي اخلاق ما مي باشد. نوردرماني باعث شادي و خوشحالي وپرانرژي شدن مي شود وبهترين درمان استرس وضعف مي باشد. علاوه برموارد فوق ، UV تراپي مي تواند باعث رفع بوي نامطبوع بدن وحذف جوش هاي فعال بدن شود. دستگاه سولاريوم ايستاده اين ويژگي رادارد كه باعث عدم تماس بدن بادستگاه شده ورعايت مسائل بهداشتي راامكان پذير مي كند .دستگاه سولاريوم علاوه بربرنزاژ پوست باعث استريليزه كردن جوشهاي پوستي وكاهش لكهاي آن مي شود.همچنين درايجاد طراوت وشادابي پوست وجلوگيري ازپيري زودرس ودرمان چين وچروكهاي پوست بدن موثر ميباشد

از زبان مشتریان ما بخوانید